Nordsøfonden og Nordsøenheden

Fælles ressource

Undergrunden er vores fælles ressource og skal udnyttes til gavn for det danske samfund

Læs mere om vores organisation

Nyheder

CO2-lagring

CCS-teknologien skal være et vigtigt redskab til at nå Danmarks klimamål. Nordsøfonden deltager på vegne af staten i licenser til CO2-lagring i Danmark.

CO2-lagring

Tyra II

Produktionen fra Tyra feltet blev genoptaget i marts 2024. Læs om det store projekt.

Tyra II

Vi skaber værdi for samfundet ved at udnytte den danske undergrund

    

Vi lægger hele vores overskud i statskassen

Vi har fokus på at det miljømæssige aftryk fra aktiviteterne i Nordsøen begrænses

Olie og gas i Danmark

Olie og gas er blevet indvundet fra den danske del af Nordsøen siden 1972, hvor Dan feltet blev sat i produktion. Danmark har derved været en olie- og gasproducerende nation i næsten et halvt århundrede.

Den danske produktion af olie og gas gavner det danske samfund på flere måder. Den giver indtægter til staten, skaber jobs og bidrager til en sikker energiforsyning til Danmark og Europa.

Læs mere om olie og gas i Danmark