CO2-lagring

Nordsøfonden deltager i alle licenser til CO2-lagring i Danmark. Ved at anvende den danske undergrund til at lagre CO2 kan vi bidrage væsentligt til at opnå de danske og europæiske klimamål.

 

 

Undergrundens potentiale

Nordsøfonden deltager på vegne af staten i alle licenser til lagring af CO2.

Vores opgave er at skabe værdi ved at udnytte vores undergrund bedst muligt, og den danske undergrund rummer store muligheder for at lagre CO2 - både offshore, nearshore og onshore.

CO2-lagringslicenser

Vi deltager som partner i alle CO2-lagringslicenser, hvor vi varetager statens interesser

CO2-lagring i Danmark

Den danske undergrund har et stort potentiale til lagring af CO2. Blandt andet kan udtjente olie- og gasfelter vise sig at være oplagte til formålet.

Spørgsmål og svar om CCS

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om teknikken bag CCS og potentialet i Danmark

En stærk position

Danmark har med sin forventede lagringskapacitet og centrale placering potentiale til at blive et europæisk hub for lagring af CO2. Derved kan vi også hjælpe de omkringliggende lande med at reducere deres udledninger.

Nordsøfonden ønsker at udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring.