Tyra II - Genopbygning af Tyra feltet

Gasfeltet Tyra ligger i den danske del af Nordsøen ca. 225 km vest for Jyllands vestkyst. Feltet har været i produktion siden 1984 og har siden da forsynet Danmark med naturgas. Feltet undergår i disse år en stor genopbygning, hvor alle anlæg udskiftes med nye topmoderne anlæg og de eksisterende ben på platformene forlænges for at sikre tilstrækkelig afstand til havoverfladen.

Om Tyra

Tyra feltet ejes af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), et joint venture mellem TotalEnergies, BlueNord og Nordsøfonden. TotalEnergies er operatør på feltet og har en andel på 43,2 %, mens BlueNord har en andel på 36,8 % og Nordsøfonden 20 %.

Inden den midlertidige nedlukning af Tyra feltet i efteråret 2019 blev omkring 90 % af den danske gasproduktion ført gennem Tyra feltets anlæg og til land. Tyra feltets anlæg er derfor en central del af infrastrukturen for den danske olie- og gasproduktion.

Gennem de knap 40 år Tyra feltet har produceret, er der sket en naturlig nedsynkning af havbunden under anlæggene på over 5 meter – det har bevirket, at anlæggene er sunket tilsvarende, og dermed kommet tættere på havoverfladen. Det var derfor nødvendigt at forny anlæggene for at sikre forsvarlig produktion fremadrettet.

Omkring 90 % af den danske gasproduktion går gennem Tyra feltets anlæg

Tyra anlæggenes ben forlænges med 13 meter for at modgå nedsynkning af havbunden

Genopbygningen resulterer i en 30 % reduktion af CO2-udledningen fra Tyras produktion

Fremtiden

Genopbygning af Tyra betyder, at produktion fra Tyra og de omkringliggende felter, Harald, Lulita, Svend, Valdemar, Roar og Tyra Sydøst kan fortsætte i fremtiden.

Samtidig sikres en væsentlig del af infrastrukturen i Nordsøen. Produktionen fra Tyra II forventes genoptaget igen i vintersæsonen 2023/24. Efter genåbningen vil anlæggene igen være knudepunkt for langt størstedelen af den producerede gas i den danske del af Nordsøen og være med til at styrke Danmarks forsyningssikkerhed.

Genopbygningen af Tyra feltets anlæg vil muliggøre produktion af omkring 60.000 tønder olieækvivalent om dagen, når produktionen topper. Produktionen kommer fra både Tyra II og de omkringliggende felter.

Derudover vil genopbygningen have stor betydning for feltets energieffektivitet. Når Tyra II går i produktion vil CO2-udledningen fra feltet være reduceret med 30 % i forhold til før genopbygningen og flaring fra feltet kan reduceres med 90 %. 

Tyra II har fået sin egen hjemmeside, hvor det er muligt at følge med i processen og læse om historierne bag. Gå til www.tyra2.dk

 

26

DUC investerer 26 mia. kr. i genopbygningen af Tyra