Tyra II - Genopbygning af Tyra feltet

Gasfeltet Tyra ligger i den danske del af Nordsøen ca. 225 km vest for Jyllands vestkyst. Feltet har været i produktion siden 1984 og har siden da forsynet Danmark med naturgas. Feltet undergår i disse år en stor genopbygning, hvor alle anlæg udskiftes med nye topmoderne anlæg og de eksisterende ben på platformene forlænges for at sikre tilstrækkelig afstand til havoverfladen.

Om Tyra

Tyra feltet ejes af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), et joint venture mellem TotalEnergies, BlueNord og Nordsøfonden. TotalEnergies er operatør på feltet og har en andel på 43,2 %, mens BlueNord har en andel på 36,8 % og Nordsøfonden 20 %.

Inden den midlertidige nedlukning af Tyra feltet i efteråret 2019 blev omkring 90 % af den danske gasproduktion ført gennem Tyra feltets anlæg og til land. Tyra feltets anlæg er derfor en central del af infrastrukturen for den danske olie- og gasproduktion.

Gennem de knap 40 år Tyra feltet har produceret, er der sket en naturlig nedsynkning af havbunden under anlæggene på over 5 meter – det har bevirket, at anlæggene er sunket tilsvarende, og dermed kommet tættere på havoverfladen. Det var derfor nødvendigt at forny anlæggene for at sikre forsvarlig produktion fremadrettet. Genopbygning af Tyra betyder, at produktion fra Tyra og de omkringliggende felter, Harald, Lulita, Svend, Valdemar, Roar og Tyra Sydøst kan fortsætte i fremtiden.

Omkring 90 % af den danske gasproduktion går gennem Tyra feltets anlæg

Tyra anlæggenes ben er forlænget med 13 meter for at modgå nedsynkning af havbunden

De nye anlæg betyder en 30 % reduktion af CO2-udledningen fra produktionen

Fremtiden

Produktionen fra Tyra II blev genoptaget igen i marts 2024. Efter genåbningen er anlæggene igen knudepunkt for langt størstedelen af den producerede gas i den danske del af Nordsøen, og produktionen kan være med til at styrke Danmarks og Europas forsyningssikkerhed.

Genopbygningen af Tyra feltets anlæg muliggør en produktion af omkring 60.000 tønder olieækvivalent om dagen, når produktionen topper. Produktionen kommer fra både Tyra og de omkringliggende felter.

De nye anlæg er desuden mere energieffektivitet, hvilket betyder, at CO2-udledningen fra anlæggene forventes at blive reduceret med 30 % i forhold til før genopbygningen. Samtidig reduceres flaring fra anlægget med 90 %. 

Tyra II har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse om det store projekt og om historierne bag. Gå til www.tyra2.dk

 

27

DUC investerer omkring 27 mia. kr. i genopbygningen af Tyra