Hvem er vi

Nordsøfonden er statens undergrundsselskab. Vi producerer olie og gas og arbejder samtidig på at lagre CO2 i undergrunden.

 

Vores opgave

Nordsøfonden er statens undergrundsselskab, og vores opgave er at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale. Nordsøfonden står på to ben: Vi producerer olie og gas og er derved med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer. Samtidig er vi med i alle licenser til lagring af CO2  i undergrunden, hvor vi vil arbejde for at reducere udledninger til atmosfæren. 

Nordsøfonden varetager statens interesser, og rammerne for vores arbejde er politisk defineret. Vi er med fra start til slut og sikrer dermed kontinuitet i aktiviteterne på dansk sokkel.

Læs mere om vores opgave

Olie og gas i Danmark

Produktion af olie og gas har gennem årtier gjort det danske samfund rigere og bidraget til udviklingen af vores velfærd. Målet er et fossilfrit samfund, men i overgangsfasen har Danmark forsat brug for olie og gas.

Lagring af CO2

Nordsøfonden er med i alle licenser til lagring af CO2 i undergrunden, hvor vi vil arbejde for at reducere udledninger til atmosfæren. 

Vores ansvar

Vi har et ansvar for, at vores aktiviteter samlet set er til gavn for samfundet, og at opgaven forvaltes på en etisk og ansvarlig måde.

Den danske undergrund

Undergrunden er vores fælles ressource og skal udnyttes til gavn for det danske samfund.