Nordsøfonden og Nordsøenheden

Nordsøfonden ejes af den danske stat og administreres af Nordsøenheden. Tilsammen udgør de statens undergrundsselskab.

Nordsøfonden

Nordsøfonden varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Derudover varetager Nordsøfonden statens deltagelse i licenser til lagring af CO2.

I staten ligger ejerskabet hos erhvervsministeren, som er eneejer af virksomheden. Erhvervsministeren fastsætter bl.a. den overordnede politiske retning for Nordsøfondens arbejde.

Nordsøfonden agerer som et kommercielt selskab og indgår i licenspartnerskaber med samme rettigheder og forpligtelser som de andre selskaber. Nordsøfonden kan dog ikke være operatør på en licens.

Nordsøfonden indeholder værdier i form af andele i licenser og anlæg og modtager indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen samt tariffer. 

Nordsøfonden betaler selskabsskat og kulbrinteskat. Derudover overfører Nordsøfonden som statens selskab hvert år sit overskud som udbytte til statskassen. Læs mere om Nordsøfondens finansielle konstruktion under Lovgrundlag og økonomi.  

Der er ingen ansatte i Nordsøfonden men administreres af Nordsøenheden.

Nordsøenheden

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der administrerer Nordsøfonden. Nordsøenheden har egen bestyrelse, som sammen med direktøren varetager de overordnede strategiske beslutninger. Erhvervsministeren udpeger medlemmerne til bestyrelsen.

Den daglige drift i licenserne, herunder arbejdet med produktion og salg og olie og gas samt udvikling af CO2-lagring, varetages af medarbejdere ansat i Nordsøenheden.

Styringsmodel

Styringsmodel Nordsøfonden og Nordsøenheden
17

Nordsøenheden har 17 ansatte